औकात Status in Marathi

तू माघून काही पण बोल,
मला घंटा काय फरक पडत नाही..
पण तुझ्यात दम असेल ना तर..
तोंडावर बोलून दाखव मग तुला दाखवतो,
तुझी औकात…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.