काळजी मराठी स्टेटस

0 Min Read

आजकाल प्रेमामध्ये असं होतं की,
एक व्यक्ती बोलण्यासाठी वेड्यासारखी,
वाट पाहत असते. आणि दुसऱ्याला..
त्याची जरा सुद्धा काळजी नसते…

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *