Aamchya Tulshichya Lagnala Yayach Ha

आज आमच्या तुळशीच्या लग्नाला यायच हां..
लग्न आमच्या दारात आणि जेवणाची सोय तुमच्या घरात केलेली आहे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.