Aapan Jevha Konasathi Changle Karto

विश्वास ठेवा,
आपण जेव्हा कोणासाठी
काही चांगलं करत असतो,
तेव्हा आपल्यासाठी सुद्धा कुठेतरी
काही चांगलं घडत असतं..
इतकंच की ते आपल्याला आता
दिसत नसतं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.