Aaple Prem He Ek Phul Aahe

आपले प्रेम हे एक फुल आहे,
ज्याला मी तोडू शकत नाही,
आणि सोडूही शकत नाही,
कारण तोडले तर सुकून जाईल,
आणि सोडले तर, दुसरा कोणी घेऊन जाईल…!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.