Aata Tumchya Baykochi Tabbet Kashi Aahe?

डॉक्टर: आता तुमच्या बायकोची तब्बेत कशी आहे?
नवरा: बरं वाटतंय तिला आता,
आज सकाळपासून थोडं थोडं भांडायला लागलीय…!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.