Aayushya He Ekdach Aste

आयुष्य हे एकदाच असते,
त्यात कोणाचे मन दुखवायचे नसते,
आपण दुसऱ्याला आवडतो,
त्यालाच प्रेम समजायचे असते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.