Aayushya Mhanje Khel Navhe

आयुष्य म्हणजे खेळ नव्हे,
फुकट मिळालेला वेळ नव्हे,
आयुष्य एक कोडे आहे,
सोडवाल तितके थोडे आहे,
म्हणूनच आयुष्यात येऊन
माणसे मिळवावीत,
एक-मेकांची सुख दुःखे एक-मेकांना कळवावीत…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.