Aayushyat Aalelya Vait Mansache Aabhar Mana

आयुष्यात आलेल्या वाईट माणसांचे आभार माना,
त्यांच्यामुळेच तुम्हाला समजले कोण चांगले आहेत ते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.