Aayushyatil Sarvat Motha Anand

आयुष्यातील सर्वात मोठा आनंद म्हणजे,
जे तुम्हाला जमणार नाही,
असं लोकांना वाटतं,
ते साध्य करून दाखवणं..!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.