Abraham Lincoln Friendship Quote

मैत्री हा जर तुमचा Weak Point असेल,
तर तुम्ही जगातील शक्तिमान व्यक्ती आहात..
– अब्राहम लिंकन

Leave a Comment