Attitude Marathi Messages

जर तुम्हाला कोणी रिजेक्ट,
अस्वीकार केले तर निराश होऊ नका..
सर्वसाधारण लोक महागड्या वस्तू रिजेक्ट करतात..
त्या स्वीकारण्याची त्यांची ऐपत, लायकी नसते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.