Bhasha Premachi Aaj Mala Kalte Aahe

भाषा प्रेमाची आज मला कळते आहे,
नकळतच मन माझे तुझ्याकडे वळते आहे,
दूर असूनही मन मनाशी जुळते आहे,
आठवणीतही सौख्य तुझ्या भेटीचे मज मिळते आहे…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.