Busy Marathi MSG

तुम्ही ज्या व्यक्तीच्या
Message ची वाट पाहता
ती व्यक्ती दुसरीकडे Free
आणि तुमच्यासाठी Busy असते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.