Career Adhi Prem Nantar

तुला होकार द्यायला मी,
कधीची आहे रेडी..
पण पायात अडकली आहे,
करियरची बेडी…!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.