Yash He Kabaddi Chya Khela Sarkhe Aste

आयुष्यातील काही गोष्टी, कबड्डी च्या खेळाप्रमाणे असतात, तुम्ही यशाच्या रेषेला हात लावताच, लोक तुमचे पाय पकडायला सुरुवात करतात…!

Je Pahije Te Sarv Milale Aste Tar

आपल्याला जे जे पाहिजे ते सर्व मिळाले असते, तर जीवनात गंमत अणि देवाला किंमत राहिली नसती…

Raag Mhanje Kaay

Raag Mhanje Kaay

कोणीतरी मला विचारलं राग म्हणजे काय? मी हसत उत्तर दिलं. राग म्हणजे दुसऱ्याची चूक असतांना, स्वतःला त्रास करून घेणे…

Vedna Dukh Aani Ashru Status

वेदना फक्त हृदयाचा आधार घेऊन सामावल्या असत्या तर, कदाचीत कधी डोळे भरून येण्याची वेळ आलीच नसती, शब्दांचा आधार घेऊन जर दुःख व्यक्त करता आले असते तर, कदाचीत कधी अश्रुंची गरज भासलीच नसती…