Love Sad Status Marathi | Sad स्टेटस मराठी | Sad Shayari Marathi

प्रेमाचा शेवट जर, लग्नानेच झाला असता तर, आज राधा कृष्णाची, बायको असती.. तुझ्या-माझ्यात कोणतं नातं आहे, हे माहित नाही.. पण तू जेव्हा माझ्याशी बोलत नाहीस, तेव्हा खरंच मला करमत नाही.. तु मला विसरशील हा माझा आयुष्यातील, दुःखाचा दिवस असेल आणि, मी तुला विसरेल हा माझा आयुष्यातील, शेवटचा दिवस असेल.. एकटेपणा तेव्हा वाटत नाही जेव्हा आपण … Read more

Sad Relationship Quotes Marathi

आयुष्यात कधी कधी असं वाटतं, काही माणसं थोडी आधी भेटली असती, तर बरं झालं असतं.. आणि काही माणसं भेटलीच नसती, तर जास्त बरं झालं असतं…

Relationship Time Status Marathi

Relationship त्याच्या सोबत ठेवा ज्याच्या जवळ तुमच्यासाठी Time असेल.. स्वतःच्या फ़ुरसती नुसार बोलणारे आयुष्यात खूप भेटतात…

Ektarfi Prem Status

आयुष्यात एक कळलं, एकतर्फी प्रेमच श्रेष्ठ असतं.. कारण त्यात काही गमावण्याची भीती नसते…