THOUGHTS Status Marathi

Latest THOUGHTS Status Marathi News

Koni Kautuk Karo Va Tika

कोणी कौतुक करो वा टीका लाभ तुमचाच आहे, कौतुक प्रेरणा देते, तर

Bhagyashri S

Kon Aaple Mitra Ani Kon Shatru

या जगात कुणीही आपला मित्र किंवा, शत्रू म्हणून जन्माला येत नाही.. आपली

Status King

Khare Aani Khote Yatil Antar

खरं आणि खोटं यात केवळ चार बोटांचं अंतर आहे.. आपण कानांनी ऎकतो

Status King

Shri Krishna Quotes Marathi

एकदा अर्जुन ने श्री कृष्णाला सांगितले: भिंतीवर काहीतरी असे लिहा की, आनंदात

Bhagyashri S