Chuk Maaf Tich Vyakti Karte

आपल्या प्रत्येक चुकीवर
माफ तीच व्यक्ती करते
जी व्यक्ती आपल्यावर
मनापासून खरं प्रेम करते…

Leave a Comment