Chuka Nehmi Visarlya Pahijet

आपल्या चुका,
नेहमी विसरल्या पाहिजेत…
बायको त्या लक्षात,
ठेवतच असते!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.