Diwali Pahat Status

0 Min Read
दिवाळीची आली पहाट, रांगोळ्यांचा केला थाट, अभ्यंगाला मांडले पाट, उटणी, अत्तराचा घमघमाट.. लाडू, चकल्या करंज्यांनी सजले ताट, पणत्या दारात एकशेआठ, आकाश दिव्यांची झगमगाट… दिवाळीच्या लक्ष लक्ष …

दिवाळीची आली पहाट,
रांगोळ्यांचा केला थाट,
अभ्यंगाला मांडले पाट,
उटणी, अत्तराचा घमघमाट..
लाडू, चकल्या करंज्यांनी सजले ताट,
पणत्या दारात एकशेआठ,
आकाश दिव्यांची झगमगाट…
दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *