Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा
सन्मान करा…
मग ते आभाळातून पडलेलं असो
कि एखाद्या व्यक्तीच्या डोळ्यातून..!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.