Ek Divas Tu Majhyasathi Radshil

एक दिवस तु पण खुप रडशील,
आणि बोलशील..
होता ‪‎एक‬ वेडा जो फक्त,
मला ‪मिळवण्यासाठीच वेडा होता…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.