Ek Satya

एक सत्य

१०० रूपये कमावल्याच्या आनंदापेक्षा

१० रूपयाची फाटकी नोट खपवल्याचा आनंद मोठा असतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.