Ekhadyala Dhoka Denyat

समजा तुम्ही एखाद्याला धोका देण्यात
यशस्वी झालात तर असे समजू नका की,
तो मुर्ख होता, तर असा विचार करा की,
त्याचा तुमच्यावर किती विश्वास होता…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.