Hasta Hasta Samore Ja Aayushyala

हसता हसता सामोरे जा आयुष्याला,
तरच घडवू शकाल भविष्याला,
कधी निघुन जाईल “आयुष्य” कळणार नाही,
आताचा हसरा क्षण परत मिळणार नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.