He Tula Kadhich Jamnaar Nahi

जीवनात त्याच गोष्टी करण्यात मजा
आहे ज्या गोष्टीला लोक म्हणतात की,
हे तुला कधीच जमणार नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.