Head & Shoulder Shampoo – Patil Joke

0 Min Read

एकदा एक ‘पाटील’ आंघोळ करताना शाम्पू,
डोक्याला आणि खांद्याला लावत होता..
बायको: अव्ह.. हे काय करताय?
शाम्पू डोक्याला लावायचा असतू,
पाटील: अगं येडे..
हा काय… साधा शाम्पू… नाही…
हा तर Head & Shoulder आहे…!

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *