Hinsa He Saglyat Mothe Paap Ahe

हिंसा हे जगातलं सगळ्यात मोठं पाप आहे, मग ती एखाद्या माणसाची असो वा पशुची!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.