Hrudyachya Eka Bajus Jaga Majhi Asu De

ओठावर तूझ्या स्मित हास्य असु दे,
जिवनात तूझ्या वाईट दिवस नसु दे,
जिवनाच्या वाटेवर अनेक मिञ मिळतील तुला,
परंतु हदयाच्या एका बाजुस जागा माञ माझी असु दे…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.