Jagaave Te Haasun-Khelun

किती दिवसाचे आयुष्य असते,
आजचे अस्तित्व उद्या नसते,
मग जगावं ते हासून-खेळून,
कारण या जगात उद्या काय होईल,
ते कुणालाच माहित नसते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.