Jal Pratidnya – Jagtik Jal Din

२२ मार्च हा जागतिक जलदिन –
आज मी प्रतिज्ञा करतो की,
पाणी हे जीवन असुन,
त्याचा वापर गरजेपुरता व काटकसरीने करेन…
मी पाण्याचा अपव्यय व गैरवापर करणार नाही,
नैसर्गिक प्रवाह, जलाशय, कालवे व
पाणीपुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधांचे मी रक्षण करेन.
पाण्याविषयीचे कायदे व नियमांचे मी काटेकोरपणे पालन करेन.
पाण्याचे संवर्धन व जतन करण्याचा मी प्रयत्न करेन.
पाण्याची स्वच्छता व पावित्र्य जपणे ही माझी सामाजिक बांधिलकी मानून त्याचे सदैव पालन करेन…

जय हिंद! जय महाराष्ट्र!!
“पाणी बचत म्हणजे पाणी निर्मिती”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
अपना एडब्लॉकर बंद करे - Adblocker Detected!

कृपया सेटिंग में जाकर अपना एडब्लॉकर बंद करे। इस पेज का अच्छा कंटेंट विज्ञापन के साथ पढ़े और हमें अच्छा काम करने के लिए सहयोग करे।

हा बंद किया!
Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro