Janmach Gajnyasathi Jhalay

खरं सांगू का?
जन्मच गाजण्यासाठी झालायं.
म्हणून तर मित्रांच्या हृदयात,
आणि जळणाऱ्यांच्या नजरेत झळकतोच मी…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.