Javude Tila Mala Sodun

जाऊ दे तिला मला सोडून,
दुसऱ्याच्या मिठीमध्ये,

असेही एवढे प्रेम करून
जी माझी नाही होवू शकली,
ती दुसऱ्याची तरी कशी होणार…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.