Jay Bhim Status in Marathi

मान वर करून जगायला शिकवलं माझ्या भीमाने,
शिक्षणाचे महत्व समजावले माझ्या भीमाने,
अन्यायाविरुध्द लढायला शिकवले ज्याने,
माझे शत शत नमन त्याचे चरणी..
जय भीम!

Bhim Jayanti Status Marathi

Download Video

Bhim Jayanti Marathi Status Download

Download Video

Ambedkar Jayanti Status Marathi

Download Video

21 thoughts on “Jay Bhim Status in Marathi”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.