Je Aple Astaat

आयुष्यात किती तरी लोक येतात
आणि जातात..
पण जे आपले असतात,
ते नेहमी आपल्या सोबतच राहतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.