Je Mi Kele Aani Ka Kele

जे मी केलं आणि का केलं,
ते तुला कधीच समजणार नाही…
आणि,
समजू पण देणार नाही,
पण जे काही केलं ते
फक्त तुझ्यासाठीच केलं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.