Jevha Aapli Manse Door Aslyachi Janiv Hote

कधी तरी मन उदास होते,
हळू हळू डोळ्यांना त्याची जाणीव होते,
आपोआप पडतात डोळ्यांतून अश्रू,
जेव्हा आपली माणसे दूर असल्याची जाणीव होते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.