Jhade Lava Jhade Jagva Sandesh

तासभर ऑक्सीजन विकत देणा-या
डाँक्टरांना आपण देव मानतो..
पण आयुष्यभर फुकट ऑक्सीजन देणाऱ्या
झाडांची मात्र कदर केली जात नाही…
झाडे लावा,
झाडे जगवा,
जीवन वाचवा…!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.