Jivnat Tyach Goshti Karnyat Maja Aahe

जीवनात त्याच गोष्टी करण्यात मजा आहे,
ज्या गोष्टीला लोक म्हणतात की,
हे तुला कधीच जमणार नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.