Jo Krodhavar Niyantran Thevto

क्रोध मूर्खपणापासून सुरु होऊन पश्चातापावर नष्ट होतो.
जो व्यक्ती स्वतःच्या क्रोधावर नियंत्रण ठेवतो त्याला यश प्राप्त होते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.