Jya Vyaktila Tumhi Mhantana Thodya Velane Phone Karto.

ज्या व्यक्तीला तुम्ही म्हणताना,
थोड्या वेळाने फोन करतो.
त्याला नंतर फोन करत जा,
कारण तो वाट बघतं असतो..
तुमच्या फोन ची…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.