Jyana Aapli Kalji Aste

ज्यांना आपली काळजी असते ती माणसं,
कितीही भांडणं झाली तरीही आपल्याशी
बोलण्याची कारणं शोधतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.