Jyanchyamule Mala Aayushyat Tras Jhala

ज्यांच्यामुळे मला आयुष्यात त्रास झाला अशा सगळ्यांचा मी ऋणी आहे,
कारण त्यांच्यामुळेच मला कसं वागायचं नाही हे चांगलच कळालंय…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.