Khare Aani Khote Yatil Antar

खरं आणि खोटं यात केवळ चार बोटांचं अंतर आहे..
आपण कानांनी ऎकतो ते खोटं आणि डोळ्यांनी पाहतो ते खरं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.