Khare Prem Kashala Mhantat?

तिच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा समजले,
प्रेम कशाला म्हणतात,
आणि सोडून गेली तेव्हा समजले,
खरे प्रेम कशाला म्हणतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.