Khelu Nakos Majhya Bhawananshi

जगात खूप गोष्टी आहेत,
खेळण्यासाठी..
पण तुला माझ्या भावनाच
आवडल्या का,
खेळण्यासाठी…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.