Kitihi Bhandan Jhale Tari

कितीही भांडण झालं तरी
मनात कोणताही राग न ठेवता
जे लगेच गोड होतात ना,
तेच खरे Life Partner असतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.