Kitihi Ragavlis Tari

कितीही रागावलीस तरी,
मी तुझ्यावर रागावणार नाही,
कारण तुझ्याशिवाय,
मी कुणावर प्रेम करणार नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.