Kon Aaple Mitra Ani Kon Shatru

0 Min Read

या जगात कुणीही आपला मित्र किंवा,
शत्रू म्हणून जन्माला येत नाही..
आपली वागणूक, आपला दृष्टीकोन आणि आपली नाती,
यावर ठरते कोण आपले मित्र किंवा शत्रू…

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *